Polityka opłat

Nasza polityka opłat polega na tym żeby były jak najmniejsze dla zwykłych ludzi. 499zł za pakiet danych przechowywany przez milenia. Niewiele więcej niż za usługi fryzjerskie w znanym salonie. Plus koszty zewnętrzne czyli odczytanie genomu. Gdy już kupimy własny sekwenser DNA te koszty obniżą się jeszcze bardziej.

Nasze opłata minimalne są dla ludzi zarabiających najmniej. 499zł to mniej niż 15% płacy minimalnej w 2023. Jeżeli Twoje miesięczne dochody to 10000zł to też prosimy o równowartość 15%. Ty deklarujesz sumę ale po momencie zero REITION będzie wiedział czy zostało zrobione to w miarę uczciwe.

Gdy będziemy mieli wolne moce pamięci i zasobów rozpatrywać będziemy też wnioski tych, którzy akurat nie mają nic w kieszeni. Nieśmiertelność należy się każdemu.

Jeżeli jesteś bardzo bogaty to pewnie już dostałeś propozycję podobną do naszej od jakiejś tajemniczej grupy. Takie programy jak nasz ale dla bogatych istnieją już od wielu lat. Jeśli uważasz że Twoimi danymi lepiej zaopiekują się zwykli ludzie, którzy nigdy nie wchodzili w brutalną walkę o pieniądze i wpływy, to zapraszamy. Jeżeli swoje pieniądze zdobyłeś w walce rynkowej wiesz jak jest. Tak, możesz mieć tu tylko kopię bezpieczeństwa, a w programach dla możnych tego świata, kopię główną.

Osoby które wpłaciły w okresie 01.2018-11.2022 REITION jeden grosz (cent, pens, kopiejka, fen, itp.), wspierając w ten sposób nasz rozwój, mają obecnie pakiet STANDARD bezpłatnie. Gdy będziemy mieli własny sekwenser DNA, osobom te będą miały również dostęp do bezpłatnego sekwencjonowania własnego genomu. Informacje o tym rozesłaliśmy drogą mailową. Gdyby informacja nie doszła, prosimy o kontakt.