Dla klientów

W Centrum pobrane zostaną od Państwa dane dotyczące organizmu i umysłu. Zostaną również Państwo wyposażeni w urządzenia zbierające dane już po wizycie w Centrum, tak aby na bieżąco aktualizować informacje i dzięki temu w przyszłości odtworzyć Państwa w jak najbardziej zaawansowanym punkcie rozwoju. Oczywiście po odtworzeniu będzie można przeprowadzić np. odmłodzenie organizmu czy np. pamięci.

Zaproponujemy również możliwość konserwatywnego inwestowania Państwa środków czy np. zakupu ziemi w Państwa imieniu. Może być to przydatne po odtworzeniu, choć bardziej myślimy o tych środkach jako sposobie podniesienia Państwa komfortu psychicznego.

Obecnie polecamy samodzielne gromadzenie i przechowywanie przez Państwa danych o sobie. A następnie przekazanie nam kopii. Pozwoli nam to szybsze odtworzenie Państwa w przyszłości.

Aktualnie najlepszą opcją jest członkostwo ale zdajemy sobie sprawę że nie wszyscy chcą brać udział w rozwoju projektu więc oferujemy także opcję zostanie klientem. Szczegóły wkrótce.